Strategický plán

Asociace pedagogů poskytujících vzdělání osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, z. s.

pro období 2015 – 2020